Cách Lập Hóa Đơn Quảng Cáo Facebook

Nhiều bạn có lẽ đang quan tâm đến việc lấy hóa đơn quảng cáo Facebook đúng không? Ở bài viết này chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về: cách hoạt động của tính năng lập hóa đơn Facebook, xem và tải xuống biên lai, xem và xử lý hóa đơn hàng tháng,… Chúng ta sẽ bắt đầu với những thông tin đầu tiên.

Cách Hoạt Động Tính Năng Lập Hóa Đơn Facebook

Khi bạn đặt ngân sách cho từng quảng cáo, Facebook sẽ bắt đầu phân phối quảng cáo đều theo ngân sách và thời gian chạy, chỉ trừ trường hợp bạn chọn Tăng Tốc phân phối. Sẽ không có chuyện bạn bị tính phí nhiều hơn ngân sách đã đặt.

Để kiểm soát chi tiết, bạn cần phân biệt giữa ngân sách và số tiền chi tiêu:

 • • Ngân sách: Số tiền bạn muốn chi tiêu cho quảng cáo.
 • • Số tiền chi tiêu: Khoản phí đã chi tiêu trong tổng ngân sách.

1. Phân biệt ngân sách hàng ngày và ngân sách trọn đời

Để kiểm soát chi tiêu tốt cho một quảng cáo bạn có thể thiết lập ngân sách với 2 sự lựa chọn sau:

 • • Ngân sách hàng ngày: Số tiền trung bình chi cho quảng cáo trong tổng ngân sách theo thời gian chiến dịch.
 • • Ngân sách trọn đời: Tổng ngân sách, số tiền bạn chi cho toàn bộ thời gian chạy quảng cáo.

2. Thời điểm thanh toán

Phương thức thanh toán sẽ quyết định thời điểm thanh toán quảng cáo. Với chiến dịch đầu tiên bạn cần thêm phương thức thanh toán vào tài khoản. Bạn có thể cài đặt thanh toán quảng cáo với hai lựa chọn sau:

 • • Thanh toán tự động: Tự động thanh toán phí khi quảng cáo đạt ngưỡng lập hóa đơn. Phí quảng cáo được thanh toán tự động một lần nữa vào ngày lập hóa đơn hàng tháng cho các khoản phí còn lại. Cài đặt thanh toán này áp dụng cho hầu hết loại thẻ ghi nợ, tín dụng và Paypal.
 • • Thanh toán thủ công: Bạn cần nạp tiền vào tài khoản quảng cáo, Facebook sẽ khấu trừ phí quảng cáo tối đa 1 lần 1 ngày. Sẽ không có ngưỡng lập hóa đơn quảng cáo Facebook với cài đặt thanh toán này

3. Cách xem các khoản phí thanh toán.

Để xác định mức chi tiêu cho quảng cáo, bạn xem ở giới hạn chi tiêu hàng ngày ước tính bên trong trình quản lý quảng cáo. Hoặc bạn có thể xem tất cả khoản phí thanh toán cuối cùng ở phần Lập hóa đơn. Những thông tin có thể thấy là: quảng cáo được thanh toán, thanh toán cho mục tiêu nào.

Hóa đơn thanh toán có thể lớn hơn ngân sách cho một khoản quảng, bởi vì hóa đơn tính trên toàn bộ quảng cáo triển khai trên tài khoản. Mức chi tiêu sẽ luôn nằm trong vòng kiểm soát chi tiêu.

Bạn xem được số click hay số lần hiển thị quảng cáo trong trình quản lý. Tuy nhiên con số thực tế trong biên lại sẽ thể sẽ khác với những gì bạn nhìn thấy trong trình quản lý.

hóa đơn quảng cáo facebook

Xem Và Tải Xuống Biên Lai Quảng Cáo Facebook

Với mỗi thanh toán trên Facebook, bạn đều nhận được biên lai gồm các thông tin: Lý do lập hóa đơn, số tiền chi tiêu, chiến dịch chi tiêu, kết quả quảng cáo. Bạn có thể xem tất cả thông tin này trong trình quản lý quảng cáo, đồng thời tải xuống biên lai cho một hoặc nhiều quảng cáo trong mốc thời gian cụ thể.

1. Thông tin

Bạn cần là admin của tài khoản quảng cáo thì mới được phép xem biên lai và quản lý thông tin lập hóa đơn quảng cáo Facebook được.

Biên lai của bạn thì không thể gửi cho người khác được.

2. Hướng dẫn tải biên lai

A. Cho 1 giao dịch

 1. Truy cập phần Lập hóa đơn trong Trình quản lý quảng cáo.
 2. Trong Lịch sử giao dịch, Chọn vào menu thả xuống rồi chọn khoảng ngày dành cho biên lai mà bạn muốn tải.
 3. Tìm giao dịch bạn muốn tải xuống biên lai rồi chọn vào biểu tượng tải xuống ở phần Hành động.

B. Cho tất cả giao dịch hoặc báo cáo lập hóa đơn

 1. 1. Truy cập phần Lập hóa đơn trong Trình quản lý quảng cáo.
 2. 2. Trong Lịch sử giao dịch, Chọn vào menu thả xuống, và chọn khoảng ngày với biên lai mà bạn muốn tải.
 3. 3. Bấm vào menu thả xuống Tải xuống rồi tùy chọn:
 • Tải tất cả giao dịch xuống (PDF)
 • Tải báo cáo xuống (PDF)
 • Tải báo cáo xuống (CSV)

Để xem khoản phí cụ thể chi tiêu, bạn nhấp vào Bộ Lọc trong menu, sau đó chọn Số tham chiếu. Tiếp theo, bạn điền số tham chiếu mục đích tìm khoản phí quảng cáo trên bảng sao kê từ thẻ tín dụng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể đổi tên và địa chỉ biên lai bằng cách truy cập Cài đặt tài khoản và chỉnh sửa thông tin theo ý mình. Thay đổi này sẽ được áp dụng đối với các biên lai tiếp theo.

Xem Và Quản Lý Hóa Đơn Facebook Hàng Tháng

Khi sử dụng chức năng lập hóa đơn hàng tháng khi quảng cáo Facebook mỗi tháng bạn sẽ đều nhận được hóa đơn vào tuần đầu tiên của tháng.

Mỗi tài khoản sẽ nhận một hóa đơn dựa trên chi tiêu với tính năng lập hóa đơn hàng tháng. Tuy nhiên, nếu muốn bạn có thể tạo nhóm để gộp các hóa đơn lại. Đồng thời, bạn sẽ có 30 ngày để thanh toán phí cho đến khi hóa đơn hết hạn.

Nhằm giúp quảng cáo có thể chạy liên tục mà không bị gián đoạn, vì vậy bạn nên theo dõi và thanh toán hóa đơn trước hay vào cuối hết hạn. Nếu bạn không thanh toán kịp thời, tài khoản Facebook ads của bạn sẽ bị tạm dừng cho đến khi được thanh toán.

KẾT LUẬN

Trên đây là thông tin về cách hoạt động của chức năng lập hóa đơn Facebook. Bạn có thể xem và tải xuống biên lai, hóa đơn quảng cáo Facebook nếu muốn, hoặc không có thể cài đặt lập và nhận hóa đơn hàng tháng.