Hướng Dẫn Cách Xóa Chiến Dịch Quảng Cáo Facebook

Nếu không muốn xem bất kỳ chiến dịch, nhóm quảng cáo hay quảng cáo bất kỳ trên tài khoản, bạn có thể xóa chúng đi. Khi xóa chiến dịch quảng cáo Facebook, hoặc nhóm quảng cáo, hoặc quảng cáo bạn sẽ không thấy chúng trong tài khoản nữa, đồng thời cũng không thể khôi phục.

Trường hợp sau này bạn muốn chạy lại chiến dịch, nhóm quảng cáo hay quảng cáo trong thời gian tới thì thay vì xóa, bạn hãy tắt chúng đi.

Cách Xóa Chiến Dịch Quảng Cáo Facebook

1. Truy cập trình quản lý quảng cáo.

2. Nhấp vào tab Chiến dịch, Nhóm quảng cáo hoặc Quảng cáo để tìm chiến dịch, nhóm quảng cáo hay quảng cáo muốn xóa.

3. Chọn vào một hoặc nhiều chiến dịch, nhóm quảng cáo, quảng cáo muốn xóa

4. Chọn vào biểu tượng thùng rác để xóa. Hoặc chọn hành động Khác và Xóa.

xóa chiến dịch quảng cáo facebook

Ngoài ra, nếu muốn xem dữ liệu liên quan từ những chiến dịch, nhóm quảng cáo hay quảng cáo đã xóa bạn cần sử dụng thêm bộ lọc. Cụ thể, trong trình quản lý quảng cáo bạn chọn Bộ lọc rồi chọn Đã xóa trong tab Phân phối của menu bộ lọc.

Kết Luận

Bài viết chỉ hướng dẫn cách xóa chiến dịch quảng cáo Facebook, xóa nhóm quảng cáo và quảng cáo. Trường hợp vô hiệu hóa tài khoản thì hãy đi đến phần cài đặt tài khóa để khóa nhé. Chúc thành công.