Võ Tuấn Hải | Chuyên gia Marketing 15 năm kinh nghiệm

Võ Tuấn Hải là một chuyên gia Marketing vô cùng nổi bật trong ngành. Thông qua nhiều nỗ lực không ngừng nghỉ, anh đã sở hữu cho mình nhiều thương hiệu top đầu trong một số lĩnh vực. Đồng thời được mời chia sẻ và giảng dạy digital marketing, tư vấn chiến lược tổng thể, … Read more